Arkiv

SS Allians Klubbmästerskap
Årtal Klubbmästare Blixtmästare Snabbschacksmästare
1970 Tore Danielsson Ulf Svensson
1971 Ulf Svensson Bengt Hammar
1972 Bengt Hammar Torsten Järneström
1973 Bengt Hammar Bengt Hammar
1974 Bengt Hammar Bengt Hammar
1975 Bengt Hammar Bengt Hammar
1976 Bengt Hammar Ingemar Schütz
1977 Bengt Hammar Rolf Isaksson
1978 Eric Johnson Bengt Hammar
1979 Ingemar Schütz Lennart Haraldsson
1980 Lennart Haraldsson Bengt Hammar
1981 Anders Larsson Rolf Isaksson
1982 Bengt Hammar Ingemar Schütz
1983 Kurt Andersson Ingemar Schütz
1984 Bengt Hammar Ingemar Schütz
1985 Ingemar Schütz Ingemar Schütz
1986 Bengt Hammar Bengt Hammar
1987 Kurt Andersson Kurt Andersson
1988 Rolf Isaksson Kurt Andersson
1989 Lars Didriksson Bengt Hammar
1990 Rolf Isaksson Rolf Isaksson
1991 Rikard Andersson Rikard Andersson
1992 Rikard Andersson Kurt Andersson
1993 Rolf Isaksson Bengt Hammar
1994 Lars Andersson Kurt Andersson
1995 Kurt Andersson Kurt Andersson
1996 Torbjörn Karlsson Kurt Andersson
1997 Torbjörn Karlsson Bengt Hammar
1998 Torbjörn Karlsson Kurt Andersson
1999 Kurt Andersson Rolf Isaksson
2000 Lars Didriksson Kurt Andersson
2001 Kurt Andersson Kurt Andersson
2002 Kurt Andersson Fredrik Gidmark
2003 Lars Andersson Lars Andersson
2004 Lars Andersson Kurt Andersson
2005 Lars Andersson Mathias Kardell Lars Andersson
2006 Lars Andersson Fredrik Gidmark Mathias Kardell
2007 Lars Andersson Mathias Kardell Fredrik Gidmark
2008 Peter Karlsson Lars Andersson Stephan Lindbergh
2009 Lars Andersson Lars Andersson Lars Andersson
2010 Lars Andersson Rolf Isaksson Stephan Lindbergh
2011 Mathias Kardell Rolf Isaksson Fredrik Gidmark
2012 Hussein Muganlinskij Hussein Muganlinskij Lars Sandström
2013 Gunnar Lundberg Hussein Muganlinskij Fredrik Gidmark
2014 Daniel Andersson Rolf Isaksson
2015
2016
2017  Ivar Kristoffersson
2018a  Lars Andersson  Fredrik Gidmark  Fredrik Gidmark
2018b Lars Andersson Lars Andersson Lars Andersson
Solveig Haraldssons Minnesturnering
Årtal 1:a 2:a 3:a
1989
1990
1991 Lars Andersson Lars Didriksson Kurt Andersson
1992
1993
1994
1995
1996 Gunnar Lundberg Andreas Andersson Kurt Andersson
1997 Aziz Kapidic Kurt Andersson Alija Korenic
1998
1999
2000
2001 Gunnar Lundberg Lars Didriksson Kurt Andersson
2002 Kurt Andersson Lars Didriksson Fredrik Gidmark
2003 Kurt Andersson Fredrik Gidmark Marcus Kardell
2004 Lars Andersson Peter Karlsson Kurt Andersson
2005 Fredrik Gidmark Lars Andersson Peter Karlsson
2006 Lars Andersson Daniel Andersson Robert Eriksen
2007 Lars Andersson Daniel Andersson Gunnar Lundberg
2008 Fredrik Gidmark Bo Backman Lars Didriksson
2009 Bo Backman Stephan Lindbergh Lars Andersson
2010 Rolf Isaksson Stephan Lindbergh Lars Sandström
2011 Lars Sandström Daniel Andersson Gunnar Lundberg
2012 Lars Sandström Hussein Muganlinskij Bo Backman
2013 Rolf Isaksson
2014 Alemed Muganlinskij Peter Karlsson Daniel Andersson
2015
2016
2017 Lars Andersson
2018 Lars Andersson Peter Karlsson Fredrik Gidmark
2019 Lars Andersson
Kenneruds Minnesblixt
1966 Bengt Hammar 1967 Sten Isaksson 1968 Bengt Hammar
1969 Bengt Hammar 1970 Bengt Hammar 1971
1972 Rolf Isaksson 1973 Bengt Hammar 1974 Torsten Järneström
1975 Bengt Hammar 1976 Bengt Hammar 1977 Ingemar Schütz
1978 Ingemar Schütz 1979 Bengt Hammar 1980 Bengt Hammar
1981 Ingemar Schütz 1982 Bengt Hammar 1983 Ingemar Schütz
1984 Bengt Hammar 1985 Bengt Hammar 1986 Dan Lindgren
1987 Bengt Hammar 1988 Bengt Hammar 1989 Bengt Hammar
1990 Bengt Hammar 1991 Ingemar Schütz 1992 Ingemar Schütz
1993 Per Vernersson 1994 Per Vernersson 1995 Per Vernersson
1996 Kurt Andersson 1997 Torbjörn Karlsson 1998 Conny Olsson
1999 Bengt Hammar 2000 Bengt Hammar 2001 Nedeljko Malesevic
2002 Robert Eriksson 2003 Nedeljko Malesevic 2004 Torbjörn Karlsson
2005 Ingemar Schütz 2006 Conny Olsson 2007 Bengt Hammar
2008 Ingemar Schütz 2009 Rolf Isaksson 2010 Pontus Carlsson
2011 Ingemar Schütz 2012 Tomas Arvidsson 2013 Simon Rosberg
2014 Hussein Muganlinskij 2015  2016
2017 2018 2019

Lämna ett svar