Kallelse till årsmötet

Årsmöte hålls i klubblokalen 21 augusti kl. 18.00. Bland annat finns förslag om stadgeändring där räkenskapsåret ändras till kalenderår vilket medför att räkenskapsåret 2015/16 förlängs till 31 december 2016.

Lars Andersson