Schack-SM

Ordförande Rolf önskar klubbens deltagare i Schack-SM lycka till.

  • Klass M: Anders M
  • Klass 1: Jimmy (eventuellt också Hussein)
  • Klass 2: Daniel, Peter K och Peter H (Motala SS)
  • Klass 3: Henrik och Alemed

Rolf följer också med som sekundant åt Anders.

Stephan kommer också finnas på plats där han bland annat ska döma Blixt-SM.

Lars Andersson