Redan lottat för rond 4

Rond 4 är redan lottad: Lars – Daniel, Ivar – Fredrik, Peter – Henrik, Eero – Håkan medan Istvan har frirond (men ställer upp och spelar mot en gästande holländare). Eftersom Fredrik inte har möjlighet att spela ordinarie datum är det bra om Ivar och Fredrik tar kontakt med varandra för att spela en annan dag. Kanske på helgen eller måndagen efter ungdomsschacket?

Lars Andersson