Styrelsemötet den 25 april 2018

Antal lag i serien

Det beslutades att fortsätta med två lag även nästa säsong. Motiverades med att många spelare deltar i princip alla ronder, att de lägst rankade sannolikt blir helt utan lagspel om endast ett lag anmäls. Vi får dock räkna med att lämna WO på de lägsta borden i några matcher. Vid laguttagning ska eftersträvas att fördela WO jämnt mellan lagen.

Lokalfrågan

Beslutades att initialt uppvakta vår hyresvärd för att få information om ombyggnadsplaner och planer för vår lokal. Ansvarig Daniel Andersson. Vi har fått erbjudanden om att dela lokaler med bridgeklubben och Betaniakyrkan som alternativ om ingen godtagbar lösning finns för nuvarande lokal.

Övrigt

Ekonomin med ständigt stora negativa resultat som tär på förmögenheten diskuterades. Under mötet diskuterades även hur vi ska locka fler spelare till klubben. Inga beslut togs i frågorna.

Lars Andersson