Minnesord

Rolf Isaksson är död. En vän och schackkamrat är därmed borta. Vi var båda med i Schacksällskapet Allians, Skänninge, redan från klubbens bildande för femtio år sedan.

Den kom att bli en av Sveriges främsta under sin första tid. Till Allians framgångar bidrog inte minst Rolf, som var en säker poängplockare. Hans sammanlagda resultat
under de årtionden som gått är formidabelt och kommer svårligen att överträffas. Rolfs insatser för Allians var ovärderliga även genom mångårigt ledarskap i klubben.
Rolf var en mångsidig man. I sin ungdom var han en driven tekniker på mittfältet i IFK Motalas fotbollslag. Hans håg stod dock särskilt till kulturen i olika former.
På musikens område intog operan en särställning. Rolf var där en stor kännare och entusiast. Själv var han en utmärkt pianist med en varierad repertoar av både lättare
och lite tyngre slag, alltid framförd med bravur. Ett annat specialområde var litteraturhistoria. Här var Rolfs kunskaper vittomfattande. I sin lärargärning vid Vadstena
folkhögskola förmedlade han denna lärdom på ett av allt att döma uppskattat sätt till sina elever. Sist men inte minst var Rolf en lebeman som förstod att uppskatta livets
goda i olika former, såsom mat och dryck i vänners lag. Saknaden efter honom blir stor. Han sörjs närmast av hustrun Berit samt sönerna Björn, med familj, och Erik.

Birgitta Svenson

Lars Andersson