Lars segrade i KM i snabbschack

Lördagen den 4 maj vankades det KM i snabbschack i klubblokalen. Ett direkt avgörande parti spelades i sista ronden där Peter Holmgren behövde vinna mot Lars för att knipa titeln. Efter ett par mindre lyckade drag från PH:s sida lyckades Lars bryta igenom på kungsflygeln och sätta den vita kungen matt.

Peter Holmgren – Lars Andersson

22…Sxe4+! 23.fxe4 Dh4+ 24.Kg1 g3

25.Sf2 Dh2#

Lars Andersson