KM 2018 (1)

info KM

Rond 1

Lars Andersson Peter Karlsson 1 0
Daniel Andersson Ivar Kristoffersson ½ ½
Istvan Orci Fredrik Gidmark  0 1
Henrik Karlsson Håkan Lundh  1 0
Eero Henttunen Frirond 1 0

Lars norpade en bonde i öppningen och vann tämligen komfortabelt. Daniel och Ivar spelade Najdorfvarianten i Sicilianskt och Ivar kunde inte motstå Daniels remianbud. Istvan och Fredrik (välkommen tillbaka!) såg jämnt ut ganska länge men Fredrik gick in i ett tornslutspel med merbonde vilket avgjorde partiet.

Två partireferat från Bödeln: Eero mot Jens var ett mycket intressant parti där Eero kom ut lite bättre i öppningen men efter ett misstag blev han av med h-bonden. Fortsatte dock att spela bra efter detta och pressade. Hade Eero spelat lite långsammare så kunde partiet ha slutat annorlunda. Håkan spelade sicilianskt och ”kreativt” som han själv uttryckte det. Ett löparoffer på h-linjen gjorde att han fick ett angrepp. Hans damflygel var dock outvecklad vilket ledde till försening i angreppet och vits kung slank undan. Håkan missade till sist en väldigt intressant fortsättning och gav upp alldeles för tidigt.

Rond 2

Frirond Lars Andersson 0 1
Fredrik Gidmark Henrik Karlsson 1 0
Daniel Andersson Eero Henttunen 1 0
Ivar Kristoffersson Håkan Lundh 1 0
Peter Karlsson Istvan Orci

Rond 3

Fredrik Gidmark Lars Andersson ½ ½
Peter Karlsson Daniel Andersson ½ ½
Henrik Karlsson Ivar Kristoffersson 0 1
Istvan Orci Eero Henttunen 1 0
Håkan Frirond 1 0

Fredrik och Lars tog en snabbremi, Peter spelade ett birdparti (!) mot Daniel som även det höll sig väl inom remigränsen. Henrik var nöjd med sin Grand Prix-attack inledningsvis och hade vunnit ett vackert parti om han spelat det starka draget som Ivar föreslog efter partiet. Istället lyckades Ivar säkra upp sin ställning och vann sedermera partiet.

Rond 4

Lars Andersson Daniel Andersson ½ ½
Ivar Kristoffersson Fredrik Gidmark  1 0
Peter Karlsson Henrik Karlsson  ½ ½
Eero Henttunen Håkan Lundh
Istvan Orci Frirond  1 0

Rond 5

Lars Andersson Ivar Kristoffersson 1 0
Fredrik Gidmark Daniel Andersson 1 0
Eero Henttunen Peter Karlsson
Håkan Lundh Istvan Orci
Henrik Frirond 1 0

Rond 6

Lars Andersson Istvan Orci 1 0
Ivar Kristoffersson Peter Karlsson 0 1
Håkan Lundh Fredrik Gidmark 0 1
Eero Henttunen Henrik Karlsson ½ ½
Daniel Andersson Frirond 1 0

Rond 7

Eero Henttunen Lars Andersson 0 1
Peter Karlsson Fredrik Gidmark
Håkan Lundh Daniel Andersson
Henrik Karlsson Istvan Orci
Ivar Kristoffersson Frirond 1 0