Inbjudan till Kenneruds Minnesblixt

SS Allians bjuder in till Kenneruds Minnesblixt på långfredagen den 7 april kl 10:00 i SS Allians spellokal.

Anmälan och betalning sker på plats fram till turneringsstart. Endast kontant betalning.

Kostnad 100 kr vilket inkluderar kaffe och fikabröd samt att 50 kr per start går till prispengar. Sedvanlig fikapaus i mitten av turneringen.

Turneringen spelas med max 12 ronder, tidskontrollen är 5 min per spelare och inget inkrement. Beroende på deltagarantal kan det bli Monrad eller Berger.

Antalet priser beror på antalet starter, men förhoppningen är 3 priser samt minst ett ratingpris för den spelare som presterar bäst på ”undre halvan” sett till rating för blixt. Saknas ELO för blixt används snabb- eller långparti-ELO för beräkning av övre/undre halvan i nämnd ordning.

Turneringen är ELO-registrerad varför det krävs aktivt medlemskap i en schackklubb för att kunna deltaga.

Välkomna!

Lars Andersson